– bliv medlem og støt

Støtteprojekter

Generelt

Foreningen yder støtte til projekter indenfor dens formål, jfr. vedtægternes §1 og §3. Over tid betyder dette ganske meget for højnelse af kvaliteten af Fredensborghusenes fællesområder og fællesfaciliteter. Foreningen involverer sig ikke i drift i forbindelse med støttetiltagene, men søger dog gennem sin løbende opfølgning at medvirke til at det oprindelige støtteformål sikres. Nedenfor er foreningens støtteprojekter siden stiftelsen i 2003 kort omtalt. Også støtteprojekter, der ikke blev realiseret er orienterende omtalt.

Omfletning af yderligere 25 Aalto-fletstole

Foreningen har i september 2013 tilbudt at yde et fuldt dækkende tilskud til omfletning af yderligere 10 stk. Aalto-fletstole, og senest i foråret 2014 til yderligere 15 stk., hvilket Fredensborghusenes bestyrelse med tak har accepteret. P.t. under udførelse. Efter realisering vil foreningen således have sikret omfletning af i alt 35 Aalto-fletstole, – et samlet tilskud på over 100.000,- kr..

Ny haveparasol

Foreningen har i maj 2014 ydet et fuldt dækkende tilskud til anskaffelse af en supplerende haveparasol til terrassen. Alle havemøbler på den store haveterrasse (haveborde, -stole, -parasoller, -hyndebokse og -gasgrill) er således anskaffet med foreningens fuldt dækkende tilskud.

Nyt TV til gæstefløjen

Foreningen har i september 2013 tilbudt at yde et fuldt dækkende tilskud til anskaffelse af et nyt 32″ fladskærms TV med gulvstativ til gæstefløjen, hvilket Fredensborghusenes bestyrelse i november 2013 med tak har accepteret. Er anskaffet og i brug.

3 hyndebokse til haveterrassen

Foreningen har i 2013 ydet et fuldt dækkende tilskud til anskaffelse af 3 hyndebokse i polyrattan til haveterrassen.

Afrikas største løve

Foreningen har i juni 2013 fået 2 konservatorer fra Nationalmuseet til at tilse og rengøre skindet fra “Afrikas største løve”. Tilstanden viste sig overraskende god, og ophængningsstedet på 1. sal i centerbygningen blev fundet meget velegnet. Læs også uddrag af artiklen i Danmarkspostens november 1929 udgave om den danske storvildtjæger Dobi Nebkin´s dramatiske nedlæggelse af dyret, her.

Med denne og de 2 forudgående donationer har foreningen medvirket markant til at bringe miljøet op på mærkerne i “Løvekulen” og “biblioteket” på 1. sal i centerbygningen.

12 bridgestole

Foreningen har i foråret 2013 tilbudt fuldt dækkende tilskud til anskaffelse af 8 og senest i foråret 2014 yderligere 4 bridgestole, som alle er anskaffet og i anvendelse ved de 3 bridgeborde i “Løvekulen” på 1. sal i centerbygningen.

Ny tæppebelægning på 1. sal m.v.

Foreningen har tilbudt at yde et væsentligt tilskud til udskiftning af den nedslidte tæppebelægning i “Løvekulen” og “Biblioteket” på 1. sal i centerbygningen. Tilbuddet er accepteret af Fredensborghusenes bestyrelse og projektet er udført og afsluttet i december 2012.

Efter at Fredensborghusenes beboerudvalg har afvist foreningens forslag og tilbud til anskaffelse af 12 nye stole til de eksisterende bridgeborde i “Løvekulen” har foreningen trukket sit tilbud tilbage og i stedet tilbudt et tilskud på max. 5.000,- kr. til anskaffelse af 12 puder til eksisterende stole ved bridgebordene.

Skovbænk

Foreningen har d. 18-05-12 tilbudt at yde et delvist tilskud på ca. kr. 3.300,- til etablering af en skovbænk ved det vestlige skovbryn mod Kovangen. Ønsket herom har været fremsat af nogle herboende medlemmer. Tilbuddet blev accepteret af Fredensborghusenes bestyrelse med tak d. 31-08-12.

Forbedring af depotrumsfaciliteterne (ikke realiseret)

Foreningen har d. 18-05-12 foreslået og principielt tilbudt at yde et væsentligt, men ikke nærmere kvantificeret, tilskud til en tiltrængt forbedring af depotrumsfaciliteterne ved Saxild-salen. Fredensborghusenes bestyrelse valgte d. 02-09-12 at takke nej til tilbuddet. Projektet er derfor annulleret.

IT-systemer til restaurationsbooking og adgangskontrol (ikke realiseret)

Foreningen har d. 18-05-12 foreslået og principielt tilbudt støtte på op til max. i alt kr. 40.000,- til etablering af tidssvarende IT-systemer til booking til beboerrestaurationen og til adgangskontrol til centerbygningen. Fredensborghusenes bestyrelse meddelte i foråret 2014, at man efter nærmere overvejelse måtte sige nej tak til tilbuddet pga. manglende administrative og økonomiske ressourcer og påtrængende anden prioritering.

Plantekummer i rækkehusgården

Foreningen har d. 03-05-12 tilbudt et delvist tilskud på kr. 23.040,- til etablering af 8 lærketræsplantekummer med tilhørende beplantning i rækkehusgården . Projektet blev afsluttet i maj 2012. Fredensborghusenes bestyrelse har med tak modtaget tilbuddet d. 02-09-12 og beløbet er derefter overført fra foreningen.

Petanque-bane (ikke realiseret)

Projektet blev annulleret i foråret 2012. Foreningen havde bevilget et tilskudsbeløb på kr. 8.000,- til anlæg af en Petanque-bane ved Fredensborghusenes sydskel. Projektet blev annulleret fordi anlægsbudgettet viste sig undervurderet og fordi der ikke kunne tilvejebringes den fornødne restfinansiering fra interesserede beboere og Fredensborghusenes bestyrelse.

Boligernes optimale tidssvarende funktion (ikke realiseret)

Projektet blev annulleret i foråret 2012. Foreningen havde foreslået og tilbudt et beløb på foreløbig max. kr. 25.000,- som tilskud til en nærmere defineret konsulentassistance i forbindelse med Fredensborghusenes bestræbelser på at muliggøre boligernes optimale og tidssvarende funktion og indretning. Fredensborghusenes bestyrelse vurderede dog de samlede omkostninger for for store, og takkede nej.

Hjertestarter (ikke realiseret)

Projektet blev annulleret i efteråret 2011. Efter overvejelser i Fredensborghusenes bestyrelse, administration og beboerudvalg fandtes de adgangsmæssige og oplæringsmæssige problemer for for store.

Omfletning af Aalto-stole

Foreningen har bevilget et tilskud på ca. kr. 30.000,- til omfletning af 10 stk. bevaringsværdige Aalto-fletstole i beboerrestauranten. Projektet blev afsluttet i oktober 2011.

Plantekummebelysning

Foreningen har bevilget et tilskud på kr. 21.545,- til etablering af belysning over haveterrassens vestlige plantekumme. Projektet blev afsluttet primo maj 2011.

Gasgrill

Foreningen har ydet et fuldt dækkende tilskud til anskaffelse af en gasgrill til haveterrassen. Er anskaffet i foråret 2011.

Bridgefaciliteter

Bestyrelsen har ydet et fuldt dækkende tilskud til Fredensborghusenes anskaffelse af bridgeborde, meldekasser og spillekort til beboernes og medlemmernes bridgespil i centerbygningen.

Projektor
EX612-300-3
Foreningen har ydet et fuldt dækkende tilskud til Fredensborg-husenes anskaffelse af en professionel projektor til Saxild-salen. Projektoren vil forøge mulighederne for at kunne afvikle tidssvarende audio-visuelle shows og foredrag i Fredensborghusene.

DVD-projektet
Fredensborghusene_150509
Selv om DVD-projektet ikke er et fysisk bidrag til forbedring af Fredensborghusenes fællesfacilliteter, så er det dog et væsentligt økonomisk og ressourcemæssigt bidrag fra foreningen til oplysning om Fredensborghusene. Bestyrelsen håber, at salget af DVD´en også kommer til at give et økonomisk bidrag til foreningens støtteformål, men det primære formål med projektet har været at oplyse de mange ventelistemedlemmer om, hvordan det er at bo i Fredensborghusene. Nye medlemmer modtager DVD´en gratis.

Støtteprojekter i øvrigt

Blandt de mange realiserede støtteprojekter, som foreningen i øvrigt har bidraget til kan nævnes:

Blomsterudsmykning på haveterrassen
Bronze-mindeplade for civilingeniør Jørgen Saxild og arkitekt Jørn Utzon
Messingbogstaver til navngivning af Saxild-salen og Utzon-salen
Havemøbler til haveterrassen
Paraplyer og paraply-stativer
Yamaha koncertflygel til Saxild-salen
Skiltning ved og registrering af centerbygningens udsmykningsgenstande
2 teaktræs-havebænke
Rustfrit skilt ved hovedindgang

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s