– bliv medlem og støt

08-05-15: Generalforsamling 2015 og underholdning af Kim Sjøgren.

GENERALFORSAMLING 2015.

Generalforsamling fredag, den 8. maj 2015 kl. 17.00 med efterfølgende middag og underholdning af Kim Sjøgren

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden
  3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Ad. 1.

Bestyrelsen foreslår Bertel Faaberg som dirigent

Ad. 2.

Ledelsens årsberetning 2014 er vedlagt

Ad. 3.

Summarisk sammendrag af det reviderede årsregnskab 2014 samt budget for 2015 gennemgås.

 2014 regnskab og 2015 budget

Ad. 4.

Bestyrelsen har ikke forslag til behandling og har p.t. ej heller modtaget forslag fra medlemmerne til behandling. Fristen for modtagelse af eventuelle forslag udløber den. 1. Maj 2015.

Ad. 5.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Jørgen Seidel (JS) og Bente Eriksen (BE) på valg dette år, og begge er villig til genvalg.

Ad. 6.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kallermann Revision A/S, Stationspladsen 1-3, 3000 Helsingør.

Med venlig hilsen

Jørgen Seidel

formand

Kim Sjøgren

Kim Sjøgren er født I Nakskov I 1955. Han har spillet violin siden han var 3 år gammel. Da han var 12 år, blev han optaget på Det Jyske Musikkonservatorium, og debutkoncerten fandt sted, da han kun var 17 år. Tre år senere blev han medlem af Det Kongelige Kapel, hvor han blev koncertmester som 22-årig, den yngste i kapellets historie. Siden februar 2005 har han været professor i violin og kammermusik på Det Jyske Musikkonservatorium.
Har igennem årene modtaget adskillige priser, bl.a. Jacob Gades legat, Peder Møllers musikpris, og Musikanmelderens kunstnerpris, m.f.l.
Han har ved talrige lejligheder optrådt som solist i radio/TV, samt med samtlige symfoniorkestre i Danmark. Har givet koncerter i det meste af Europa, USA, Australien og Japan.

Information vedr. generalforsamling (beretning, regnskab og budget) samt middag og underholdning kan læses via nedenstående link

Generalforsamling, middag og underholdning af Kim Sjøgren.