– bliv medlem og støt

12-04-14: ÅBENT-HUS arrangement 2

Foreningen Fredensborghusenes Venner afholdt i samarbejde med Danes Worldwide i foråret 2014 2 ÅBENT-HUS arrangementer for DW-ventelistemedlemmer, der fik en meget store tilslutninger. Nedenfor kan du se nærmere om 2. arrangement.

Kort evaluering af 2. ÅBENT-HUS dag d. 12-04-14:

Dagens arrangement forløb igen upåklageligt og helt som planlagt. I alt 89 DW-ventelistemedlemmer med ledsagere deltog, hvortil kom 4 medvirkende guider og 2 husværter, – således i alt 95 deltagere. 2 gårdhavehuse (nr. 56 og 67), 1 rækkehus (nr. 23), centerbygningen og terrænet blev fremvist (igen) i solskin, hvorefter der var frokost m. kaffe og et ca. 1½-times indlæg med “en vidende beboers beretning om situationen i Fredensborghusene i foråret 2014”. Bedømt på talrige deltageres positive tilbagemeldinger efter arrangementet var også denne “Mød-Fredensborghusene-dag” en stor succes, som opfyldte et reelt og generelt informationsbehov blandt DW-ventelistemedlemmer!

Dagsorden

Dagsordenen for begge ÅBENT-HUS dage var følgende:

  • 11.00  Velkomst ved FHV´s formand, Jørgen Seidel, og opdeling i 4 forud fastlagte grupper.
  • 11.15  Rundvisning i guidede grupper (et rækkehus, to gårdhavehuse, terrænet og centerbygningen)
  • 12.45  Køb af drikkevarer i Utzon-salen til frokosten.
  • 13.00  Let frokost i Saxild-salen med efterfølgende kaffe/the/småkager.
  • 13.35  Afrydning af service m.v.
  • 13.45  Grundig orientering v/FHV-best.medl. Ernst Kirstein om de væsentligste forhold af betydning for DW-ventelistemedlemmer og indflyttende beboere. Punktopdelt dagsorden vil ligge ved bordene. Spørgsmål og svar afvikles pr. punkt.
  • 14.45  Afsluttende spørgerunde og afslutning.
  • 15.00  ÅBENT-HUS dagen slutter.
  • 15.00 –  Mulighed for en eftersnak over en kop kaffe

Hvis du ikke har kunnet deltage

i en af de 2 ÅBENT-HUS dage, hvad enten der ikke har været plads eller du ikke har haft tidsmæssig mulighed, kan du under “Tilmelding/Arrangementstilmelding/Evnt. fremtidig fremvisning” som ventelistemedlem blive noteret for interesse for en eventuel fremtidig, men endnu ikke planlagt, fremvisning af Fredensborghusene. Anfør da under “Eventuelt” hvilke perioder på året du har mulighed for at deltage. Vi vil så vende tilbage når og hvis endnu en fremvisning måtte blive planlagt.