– bliv medlem og støt

Arrangementer

Søndag, den 9. september 2018 kl. 12:00

Arrangement for ventelistemedlemmer med mulighed for at se udvalgte huse.

Der startes i Fredensborghusenes festsal med en let frokost

Derefter deles deltagerne i hold og vises rundt i enkelte af husene. Der vil også blive mulighed for selv at gå lidt rundt og se/mærke omgivelserne.

Til slut serveres kaffe/the med hjemmebagt kage, og der vil blive fortalt lidt om husenes historie m.v. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål.

Invitation og tilmelding til ovennævnte arrangement vil blive fremsendt særskilt ultimo juli/primo august.

Arrangementet foregår i samarbejde med Fredensborghusenes Beboerudvalg.